Rendelje meg a Jogesetek Magyarázata online folyóiratot itt!
Rendelje meg a Jogesetek Magyarázata nyomtatott folyóiratot itt!

A Jogesetek Magyarázatát (JeMa) 2010-ben azzal a céllal indította útjára Jakab András alapító főszerkesztő, hogy egy a magyar szakirodalmi kínálatban addig ismeretlen műfaj, a kötött szerkezetű esetelemzés meghonosításával hozzájárulhasson a hazai jogi kultúra fejlesztéséhez és a bírói gyakorlat feletti szakmai kontroll erősítéséhez. A folyóirat több, mint egy évtizedes tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk e célkitűzések megvalósításához. A JeMa ma már egyértelműen jelen van a jogászi köztudatban, a gyakorló jogászok körében és a jogtudományi szférában egyaránt. Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy szerzőink a jogászi professzió minden irányából érkeznek: neves vagy épp pályájuk elején álló egyetemi oktatók, doktorandusz hallgatók, ügyvédek, sőt ügyészek és bírák is. Külön öröm számunkra, hogy szerzőink és olvasóink sorában bírákat is köszönthetünk, hisz ez azt mutatja, hogy a JeMa a bírói szervezeten belüli szakmai önreflexióhoz is hozzá tud járulni. A szerzők személyi köre mellett a szerkesztőket és a szerzőket közvetlenül elért megkeresések, vélemények azt mutatják, hogy a megjelent ítéletkritikák nyomán szakmai párbeszéd tudott létrejönni a tudományos szféra és a gyakorló jogászság között.

A lap a jövőben is ezen az úton halad tovább. A szakmai színvonal emelése érdekében cikkeink – 2014-ben bevezetett – kettős vak lektorálását (double blind peer review) a jövőben is folytatjuk, kiemelten annak a szakmai felelősségnek is a tudatában, amit jogerős bírói ítéletek kritikai elemzése követel.

Mindezeknek köszönhetően a JeMa folyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottsága „A” besorolású lapként tartja nyilván folyóiratminősítő listáján.

Ahogy eddig, a jövőben is várjuk szerzőink írásait és számítunk olvasóink észrevételeire.

Szomora Zsolt
főszerkesztő

A folyóirat negyedévente (év közepén összevont lapszámmal) jelenik meg nyomtatásban és elektronikusan, online eléréssel a Jogtár felületén, a többi kiadványtól, tartalomtól független hozzáféréssel. Az online formátum lehetővé teszi a Jogtár-platform által biztosított egyes funkciók elérését, továbbá a keresési lehetőséget a lapszámok között. A Jogtár-előfizetéssel is rendelkező JeMa-előfizetők számára pedig nagy előnye, hogy a lapban hivatkozott joganyagokat, bírósági határozatokat (pl. a szerkesztett eredeti döntést) a szövegbe ágyazott linkek segítségével közvetlenül is elérhetik.

Alapító főszerkesztő:

 • dr. Jakab András

Főszerkesztő:

 • dr. Szomora Zsolt

Szerkesztők

 • dr. Csink Lóránt
 • dr. Kirs Eszter
 • dr. Kovács András György
 • dr. Menyhárd Attila
 • dr. Szabó Miklós
 • dr. Szomora Zsolt
 • dr. Varju Márton

Rovatok

 • Alkotmányjog
  Rovatszerkesztő: dr. Csink Lóránt
 • Büntetőjog
  Rovatszerkesztő: dr. Szomora Zsolt
 • Közigazgatási jog
  Rovatszerkesztő: dr. Kovács András György
 • Magánjog és munkajog
  Rovatszerkesztő: dr. Menyhárd Attila
 • Luxembourgi joggyakorlat
  Rovatszerkesztő: dr. Varju Márton
 • Strasbourgi joggyakorlat
  Rovatszerkesztő: dr. Kirs Eszter
 • Érveléstan – érveléstechnika
  Rovatszerkesztő: dr. Szabó Miklós

A 2010-től napjainkig megjelent lapszámok

Alkotmányjog

 • Kelemen Bálint Csaba – Szomora Zsolt: Az Alkotmánybíróság határozata a fiatalkorúak büntetőjogi belátási képességéről
 • Sevaracz Luca: Az Alkotmánybíróság határozata a NAIH jogellenesen kezelt személyes adatok törlését hivatalból elrendelő hatásköréről
 • Siket Judit: Az Alkotmánybíróság határozata a településrendezési szabályozási hatáskörök gyakorlásáról

Büntetőjog

 • Hollán Miklós: Adalékok a Kúria bűnszövetségben és bűnszervezetben elkövetés viszonyával kapcsolatos végzéséhez

Közigazgatási jog

 • Deák Dániel: A Kúria határozata adójogi ügyben

Luxembourgi joggyakorlat

 • Csatlós Erzsébet: Az Európai Unió Bíróságának GM-ügyben hozott döntése

Strasbourgi joggyakorlat

 • Bálint János – Lendvai Gergely Ferenc: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az Hurbain kontra Belgium ügyben

Alkotmányjog

 • Lápossy Attila: Az Alkotmánybíróság határozata a pedagógusok sztrájkjogának korlátozhatóságáról

Büntetőjog

 • Hollán Miklós: A Kúria ítélete a hivatali visszaéléssel kapcsolatos igazgatási jogszabályok változásáról

Közigazgatási jog

 • Holecska Zsófia: A Kúria határozata a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségéről
 • Tóth László: A Kúria ítélete a nemzeti minősítésű személyes adatok megismerésének korlátairól

Magánjog és munkajog

 • Németh Erika: A Kúria határozata a vezető tisztségviselővel szembeni felelősség érvényesítésének elemeiről

Strasbourgi joggyakorlat

 • Polgári Eszter: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a litván gyermekvédelmi törvény alkalmazásáról

Alkotmányjog

 • Kiss Balázs: Az Alkotmánybíróság határozata a roma nemzetiségi listaállításról

Magánjog és munkajog

 • Szivós Kristóf: A Kúria döntése a felszámítani elmulasztott perköltség viseléséről

Luxembourgi joggyakorlat

 • Ferge Zsigmond: Az Európai Unió Bírósága A kontra AMF ügyben hozott ítélete
 • Kaszián Ábel Gergő: Az Európai Unió Bíróságának a Digi-ügyben hozott döntése
 • Szijártó István: Az Európai Unió Bíróságának ítélete az IS-ügyben

Strasbourgi joggyakorlat

 • Lendvai Gergely Ferenc: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Lilliendahl kontra Izland ügyben
 • Kurunczi Gábor: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Magyarországon elismert nemzetiségek parlamenti mandátumszerzésének lehetőségéről
 • Szalayné Sándor Erzsébet – Kiss Balázs: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Bakirdzi és E.C. kontra Magyarország ügyben

Érveléstan – érveléstechnika

 • Blutman László: A bírói jogértelmezés kötelező támpontjai

Alkotmányjog

 • Lápossy Attila: A Kúria végzése a köznevelési intézményekben szexuális irányultságokat bemutató foglalkozások szülői hozzájárulás nélküli megtartásáról szóló népszavazási kérdéséről
 • Vörös Viktor: Az Alkotmánybíróság határozata népszavazásra javasolt kérdés alaptörvény-ellenességéről

Büntetőjog

 • Dávid Lilla: A Kúria döntése a büntetőfékezésről

Közigazgatási jog

 • Bíró Péter: A Kúria közigazgatási perben történő keresetváltoztatás fogalmát elemző végzése

Strasbourgi joggyakorlat

 • Pap Márk: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a béranyaságról

Érveléstan – érveléstechnika

 • Tahin Szabolcs: Nyelvi pontosság és nyelvi kifejtettség a jogszövegekben, avagy mit tanulhatunk a nyelvi pragmatikától?

2022/2-3.

Alkotmányjog

 • BAGOSSY MÁRIA – BODA ZOLTÁN: Az Alkotmánybíróság határozata a korlátozott felülbírálat kiterjesztésének lehetőségéről
 • BOTOS MIHÁLY BÁLINT: Az Alkotmánybíróság döntése a tárgyalóteremben elhangzott közügyet érintő szólásról
 • TAKÁCS DÓRA: Az Alkotmánybíróság határozata a bírákat érintő diszkrimináció tárgyában

Magánjog és munkajog

 • VARGA DÓRA: A Kúria határozata a munkavállaló magántitokhoz és személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogának munkáltató általi megsértéséről

Büntetőjog

 • HOLLÁN MIKLÓS: A Kúria határozata a halak őrzőinek fokozott büntetőjogi védelméről

Közigazgatási jog

 • FORGÁCS ANNA: A Kúria határozata a nemi átalakító kezelések népszerűsítéséről szóló népszavazási kérdésről

Luxembourgi joggyakorlat

 • BALÁZS GERGŐ BARNA – SZALAI ILDIKÓ: Az Európai Unió Bíróságának Komstroy-döntése
 • GONDOLA CSABA: Az Európai Unió Bírósága ítélete a szlovén-horvát határvita kapcsán
 • SIMON KÁROLY LÁSZLÓ – ULRICH ÁGNES: Az Európai Unió Bíróságának Pancharevo-ítélete

2022/1.

Alkotmányjog

 • BLUTMAN LÁSZLÓ: Az Alkotmánybíróság határozata arról, hogy egyes uniós jogi aktusok végrehajtása mellőzhető-e az Alaptörvényre tekintettel
 • CSINK LÓRÁNT: Az Alkotmánybíróság határozata az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásáról
 • TAHIN SZABOLCS: Az Alkotmánybíróság határozata a Budapest Környéki Törvényszék és a Váci Járásbíróság vad és személygépkocsi összeütközése tárgyában hozott ítéleteiről

Magánjog és munkajog

 • HERDON ISTVÁN – ZACCARIA MÁRTON LEÓ: A Kúria munkaügyi határozatának megállapításai a munkaszerződés érvénytelensége és a foglalkoztatás jogellenessége közötti fogalmi eltérésről
 • MÁRKI DÁVID: A Kúria jogegységi határozata a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről

Büntetőjog

 • AMBRUS ISTVÁN: A Kúria határozata a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalásról

Közigazgatási jog

 • NAGY CSONGOR ISTVÁN: A Kúria határozata a multilaterális bankközi jutalék ügyben

2021/4.

Alkotmányjog

 • TILL SZABOLCS PÉTER: Az Alkotmánybíróság döntése a közérdekű adatigénylések eljárási határidejéről

Magánjog és munkajog

 • OROSZ NOÉMI: A Kúria határozata a jogellenes magatartás és az eredmény közötti okozati összefüggés fennállásának megállapításáról a polgári perben

Büntetőjog

 • MÁTYUS ANDRÁS – SZOMORA ZSOLT: A Siófoki Járásbíróság ítélete a sikkasztással összefüggésben előterjesztett polgári jogi igényről

Közigazgatási jog

 • BARABÁS GERGELY: A Kúria ítéletei a többes határozathozatal tilalmáról

Luxembourgi joggyakorlat

 • HARKAI ISTVÁN: Az Európai Unió Bíróságának döntése a YouTube és Cyando egyesített ügyekben
 • MERKEL CSENGE: Az Európai Unió Bíróságának döntése a rituális vágások uniós jogi megítéléséről

2021/2-3.

Alkotmányjog

 • BLUTMAN LÁSZLÓ: Az Alkotmánybíróság az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének alkotmányi vonatkozásairól
 • TÖRÖK SOMA: Az Alkotmánybíróság döntése fennálló szerződések jogszabály általi módosításáról és a szerződésátruházásról

Magánjog és munkajog

 • TAHIN SZABOLCS: A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi panaszt visszautasító ötödik határozatáról
 • TÓTH GÁBOR MÁRTON: A Kúria ítélete az önálló zálogjog jogi jellegéről

Büntetőjog

 • TÓTH GÉZA: A Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntése embercsempészés bűntettében

Közigazgatási jog

 • F. ROZSNYAI KRISZTINA: A Kúria döntése a megfelelő ügyintézéshez való jog egyes követelményeiről
 • POMÁZI MIKLÓS: A Kúria határozata a közigazgatási perbeli keresetváltoztatásról

Luxembourgi joggyakorlat

 • BERKI GABRIELLA: Az Európai Unió Bíróságának döntése az egészségügyi célú mozgásszabadság és a vallásszabadság összeütközése tárgyában
 • KASZIÁN ÁBEL: Az Európai Unió Bíróságának Schrems II. ügyben hozott döntése
 • LOVAS DÓRA: Az Európai Unió Bíróságának ítélete a „Hinkley Point C” atomerőmű-beruházásról

2021/1.

Alkotmányjog

 • DRINÓCZI TÍMEA: Az Alkotmánybíróság határozata a különleges jogrend idején megvalósuló rémhírterjesztésről
 • GÁL ANDOR: Az Alkotmánybíróság határozata az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló jogegységi határozat megsemmisítéséről
 • PÓCZA RÓBERT: Az Alkotmánybíróság határozata a nemzeti konzultációs óriásplakátok lefestéséről
 • SZAKÁLY ZSUZSA: Az Alkotmánybíróság határozata gyermek jogellenes elvitele ügyében
 • TAHIN SZABOLCS: Az Alkotmánybíróság határozata a köztéri óriásplakát lefestését büntető kúriai határozatról

Büntetőjog

 • NÉMETH GYÖRGY ATTILA: A Legfelsőbb Bíróság döntése a kiskorú veszélyeztetése és a testi sértés halmazatáról

Luxembourgi joggyakorlat

 • TOMBOR CSABA: Az Európai Unió Bíróságának ítélete a magyar reklámadó bejelentkezési kötelezettséget és ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket érintő szabályozásának uniós joggal való összeegyeztethetőségéről

2020/3-4.

Alkotmányjog

 • LÁPOSSY ATTILA – BURJÁN EVELIN – AMBRUS ISTVÁN: Az Alkotmánybíróság határozata a közterület életvitelszerű használatának szankcionálásáról

Magánjog és munkajog

 • HERDON ISTVÁN – ZACCARIA MÁRTON LEÓ: A Kúria munkaügyi határozatának megállapításai a joggal való visszaélés tilalmáról

Büntetőjog

 • GUBIS PHILIP: A Kúria felülvizsgálati végzése a társadalomra veszélyességben való tévedésről
 • HOLLÁN MIKLÓS: A Kúria végzése a hivatali visszaélés kerettényállási jellegéről

Közigazgatási jog

 • RÁK-FEKETE EDINA: A Kúria közbeszerzési jogorvoslati eljárást érintő kérdésben hozott ítélete

Luxembourgi joggyakorlat

 • CSATLÓS ERZSÉBET – SIKET JUDIT: Az Európai Unió Bíróságának Torubarov-ügyben hozott döntése
 • SZABÓ ATTILA: Az Európai Unió Bíróságának döntése a tranzitzónában lévő személyekre vonatkozó magyar szabályokról
 • VARGA ZSÓFIA: Az Európai Unió Bíróságának ítélete a tranzitzónában való elhelyezés jogellenességéről

Strasbourgi joggyakorlat

 • SÁNDOR LÉNÁRD: A Herbai kontra Magyarország ügy

2020/1-2.

Alkotmányjog

 • BOTOS MIHÁLY BÁLINT – GÁL ANDOR: Az Alkotmánybíróság határozata a véleményszabadság büntetőjogi korlátját tévesen megállapító bírósági döntések megsemmisítéséről
 • PÉTER-DELBÓ MÁRTA: Az Alkotmánybíróság határozata a közjegyzőkről szóló törvény egyes részletszabályaival kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Magánjog és munkajog

 • BERGENDI-RÁCZ DIÁNA: A Kúria közbenső ítélete a hibás teljesítésből eredő kártérítésről
 • SCHULTZ MÁRTON: A Kecskeméti Törvényszék döntése a képmás kereskedelmi célú, ellenérték fejében történő felhasználása tárgyában

Büntetőjog

 • DEÁK ZOLTÁN: A Kúria döntése a szexuális kényszerítésről
 • IGNÁCZ GYÖRGY – LANCSÁR KÁROLY: A Kúria felülvizsgálati határozata az emberkereskedelem és a kerítés elhatárolásáról

Luxembourgi joggyakorlat

 • DUDÁS GÁBOR JÁNOS – TÁTRAI TÜNDE: A Nowak-ügy a magyar bírói gyakorlat tükrében
 • KAZAI VIKTOR ZOLTÁN: Az Európai Unió Bíróságának ítélete az „Egy közülünk” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről

Strasbourgi joggyakorlat

 • KÓCZIÁN SÁNDOR: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az újságírók befogadó állomásra való belépéséről a Szurovecz kontra Magyarország ügyben
 • SULYOK KATALIN: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legújabb gyakorlata a környezetszennyező ipari kibocsátásokkal kapcsolatosan
 • VARGA ZSÓFIA: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az indokolási kötelezettségről az előzetes döntéshozatali kérelem előterjesztésének megtagadása esetén

2019/4.

Magánjog és munkajog

 • VARGA ZSÓFIA: A Kúria ítélete a jogalkotó kártérítési felelősségéről
 • ZACCARIA MÁRTON LEÓ: A Kúria munkaügyi határozata a munkaviszony fogalmáról

Büntetőjog

 • BÁRD PETRA: A Kúria döntése a „meleg pánik védekezésről”
 • PÓCZA RÓBERT: A Kúria határozata a köztéri óriásplakát lefestése miatti felelősségről

Közigazgatási jog

 • ROZSNYAI KRISZTINA: A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok végzései a pártok által elfogadott tiltott támogatásokról hozott állami számvevőszéki jelentésekkel és felhívásokkal szembeni közigazgatási bírói út hiányáról

Luxembourgi joggyakorlat

 • FAZEKAS FLÓRA: Az Európai Unió Bíróságának ítélete a közigazgatási szervek uniós jog alkalmazására vonatkozó kötelezettségérő

2019/2-3.

Alkotmányjog

 • KISS BARNABÁS SÁNDOR: Az Alkotmánybíróság 5/2017. (III. 10.) AB határozata a határidőn túl kiszabott közigazgatási bírságokról
 • OROSZ NOÉMI: Az Alkotmánybíróság határozata az összbüntetésről

Büntetőjog

 • SZABÓ ZSOLT TIBOR: A Kúria harmadfokú határozata a hivatali hálapénzről
 • SZOMORA ZSOLT – SZTOJÁN KRISZTINA: A Szegedi Ítélőtábla ítélete egy építészeti terv jogosulatlan átdolgozása miatt indult büntetőügyben

Közigazgatási jog

 • POMÁZI MIKLÓS: A Kúria jogegységi határozata a közigazgatási határozatok semmisségével kapcsolatos egyes kérdésekről

Luxembourgi joggyakorlat

 • GYENEY LAURA: Az Európai Unió Bíróságának Tarola-ügyben hozott döntése

Strasbourgi joggyakorlat

 • CSINK LÓRÁNT – MAROSI ILDIKÓ: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Guđmundur Andri Ástráđsson kontra Izland ügyben

2019/1.

Alkotmányjog

 • CHRONOWSKI NÓRA – VINCZE ATTILA: Az Alkotmánybíróság határozata a Magyar Nemzeti Bank kiadmányozási joga ügyében
 • FIÓK ANDREA: Alkotmánybírósági döntés az öregségi nyugdíj ismételt megállapításának lehetővé tételéről

Magánjog és munkajog

 • SCHULTZ MÁRTON: A Debreceni Ítélőtábla döntése a név jogosulatlan kereskedelmi felhasználása tárgyában

Luxembourgi joggyakorlat

 • SZABADOS TAMÁS: Az Európai Unió Bíróságának Achmea-döntése
 • TOMBOR CSABA: Az Európai Unió Bíróságának ítélete a helyi önkormányzati közszolgáltatási nonprofit társaságok általánosforgalmiadó-alanyiságáról

Strasbourgi joggyakorlat

 • AMBRUS ISTVÁN: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata a Matúz kontra Magyarország ügyben
 • 2018/3-4.szám
 • 2018/2. szám
 • 2018/1. szám
 • 2017/4. szám
 • 2017/3. szám
 • 2017/1-2. szám
 • 2016/4. szám
 • 2016/3. szám
 • 2016/2. szám
 • 2016/1. szám
 • 2015/4. szám
 • 2015/3. szám
 • 2015/2. szám
 • 2015/1. szám
 • 2014/4. szám
 • 2014/3. szám
 • 2014/2. szám
 • 2014/1. szám
 • 2013/4. szám
 • 2013/3. szám
 • 2013/2. szám
 • 2013/1. szám
 • 2012/4. szám
 • 2012/3. szám
 • 2012/2. szám
 • 2012/1. szám
 • 2011/4. szám
 • 2011/3. szám
 • 2011/2. szám
 • 2011/1. szám
 • 2010/4. szám
 • 2010/3. szám
 • 2010/2. szám
 • 2010/1. szám

Elérhetőség

krisztina.horvath@wolterskluwer.com

További információk:

Minta-esetmagyarázat

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657

https://www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: Ötvös Ildikó

Alapította: dr. Jakab András

Főszerkesztő: dr. Szomora Zsolt

Szerkesztők: dr. Csink Lóránt, dr. Kirs Eszter, dr. Kovács András György, dr. Menyhárd Attila, dr. Szabó Miklós, dr. Szomora Zsolt, dr. Varju Márton,

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: Horváth Krisztina

ISSN 2061-4837